1SK Logo
Cung cấp dữ liệu sức khỏe có chất lượng và liền mạch, giúp cho việc nâng cao các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
ODC background
Cung cấp dữ liệu sức khỏe có chất lượng và liền mạch, giúp cho việc nâng cao các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
ODC background

Tiên phong trong các giải pháp chuyển đổi số ngành chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

Là công ty mới được thành lập dựa trên tiền thân là các dự án thiết bị cảm biến theo dõi vận động và các chỉ số sức khỏe. Chúng tôi đã xây dựng thành công các giải pháp thu thập, phân tích các dữ liệu về sức khỏe, làm cơ sở cho việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số.

Doctor
White eye icon

Tầm nhìn

Khởi đầu là công ty công nghệ theo dõi sức khỏe dựa trên kết nối và thiết bị thông minh - AIoHT. Với tiềm năng sáng tạo đổi mới của mình, chúng tôi tin rằng tương lai sẽ dẫn đầu trong ngành chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số.

White arrow icon

Sứ mệnh

Luôn nỗ lực đưa ra các sản phẩm,dịch vụ công nghệ mới nhưng thân thiện ,dễ kết nối với người dùng,bệnh nhân . Điều đó không những giúp cho các nhà cung cấp sáng tạo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới có chất lượng mà còn giúp trao quyền chủ động chăm sóc sức khỏe cũng như thực hành lối sống khỏe cho mọi người.